Praktijk Redeker

GZ-Psycholoog – Psychotherapeut – Klinisch psycholoog

Werkwijze

U kunt me telefonisch of per e-mail bereiken voor informatie of het plannen van een intakegesprek. Als we een datum voor een intake hebben gepland, vraag ik u deze vragenlijst van te voren in te vullen.
Ik wil u vragen uw pasje van de zorgverzekeraar mee te nemen en een verwijsbrief van uw huisarts.

In de intake-fase maken we nader kennis en bespreek ik met u waar u hulp voor zoekt. Uw verwachtingen worden besproken evenals de veranderingen waar u op hoopt aan het eind van de behandeling. Ook ga ik in op uw levensloop omdat de ervaringen die u heeft opgedaan in uw verleden, belangrijk en vormend zijn voor hoe u nu in het leven staat.
Na deze gesprekken bespreek ik met u of en welke behandeling ik u kan bieden en of dit een behandeling wordt vanuit de generalistische basiszorg (eerstelijns)  of  een specialistische (tweedelijns) behandeling zal zijn (voor uitleg zie onder kopje behandeling en tarieven).

Met uw toestemming stuur ik de huisarts een brief bij de start en afsluiting van de behandeling.

Werkmethoden
Mijn psychotherapie opleiding was grotendeels psychoanalytisch gericht. Dit gedachtengoed en de daaruit verder ontwikkelde theorieën omtrent de ontwikkeling van baby tot volwassene, gebruik ik als mogelijk verklaringsmodel (hechtingstheorie van Bowlby).
Een van de werkmethoden waar ik mee werk is de cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl) en de schema-therapie een methode die voorkomt uit de cognitieve therapie (www.schematherapie.nl).
De afgelopen jaren heb ik de E.M.D.R. opleiding gevolgd en veel ervaring opgedaan met traumabehandeling. Dit is een cognitieve behandelingsinterventie die nare ervaringen meestal relatief snel doet verwerken (www.emdr.nl en www.psycho-trauma.nl). Ik ben lid van de E.M.D.R. vereniging.
Verder ben ik bekend met het werken vanuit de Mindfulness (www.aandachttraining.info).