Praktijk Redeker

GZ-Psycholoog – Psychotherapeut – Klinisch psycholoog

Beroepscode

Als lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (N.I.P.) houd ik me aan de beroepsethiek en beroepscode van dit instituut (www.psynip.nl).

Het NIP vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

De basisprincipes van de Beroepscode
De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode opgesteld door NIP staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. U kunt de Beroepscode hier lezen.

De Beroepscode in het belang van de cliënt en de psycholoog
Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.