Praktijk Redeker

GZ-Psycholoog – Psychotherapeut – Klinisch psycholoog

Klachtenprocedure

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

Psychologen die als vrijgevestigde zorgaanbieder (in de wet ook wel solistisch werkende zorgverlener genoemd) op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg werkzaam zijn, hebben op grond van de Wkkgz de verplichting om een klachten – en geschillenregeling te hebben en een klachtenfunctionaris aan te bieden.

Klacht- en tuchtrecht

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van een psycholoog die lid is van of geregistreerd staat bij het NIP? Of overweeg je een klacht in te dienen? Ga dan eerst met de psycholoog in gesprek om te kijken of jullie tot een oplossing kunnen komen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden van klacht- en tuchtrecht.

Ontevreden? En dan?

Bespreek je onvrede altijd eerst met je psycholoog

Als je een klacht hebt over je behandelaar of de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Een gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Kom je er niet uit dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Klachtrecht
  Op de website van je psycholoog vind je informatie over de klachtenregeling:
  – Is je zorgaanbieder aangesloten bij Klacht&Company? Ja.
 2. Vul dan het Klachtenformulier in en mail dit naar nip@klachtencompany.nl. Vind je het lastig om het klachtenformulier in te vullen of wil je liever eerst overleggen, dan kun je bellen naar 088 – 234 16 08.
  – Krijg je via de gemeente jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet? Neem dan contact op met de klachtencommissie via het KlachtenPortaalZorg.
 3. Tuchtrecht
  Dien een klacht in tegen je psycholoog bij ons College van Toezicht.
  Voor cliënten van A&O-psychologen is dit de enige mogelijkheid om een (tucht)klacht in te dienen.

Tuchtrecht of klachtrecht?

Het tuchtrecht en klachtrecht zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan.

In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de psycholoog volgens de professionele standaard heeft gehandeld. De tuchtrechter kan maatregelen aan de psycholoog opleggen als deze niet volgens die standaard heeft gehandeld.

In het klachtrecht vindt eerst inzet van de klachtenfunctionaris of klachtencommissie plaats. Deze proberen in samenspraak met de cliënt en de behandelaar via bemiddeling tot een voor beiden werkbare oplossing te komen.

Aan beide mogelijkheden van zowel klacht- als tuchtrecht zijn voor jou geen kosten verbonden.

Onze regeling bestaat uit een zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesloten bij Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en werkzaam bij Klacht&Company. De geschillencommissie betreft de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg, die geschillen behandelt tussen cliënten en psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij P3NL of het NIP.