Praktijk Redeker

GZ-Psycholoog – Psychotherapeut – Klinisch psycholoog

Behandeling en Tarieven

Sinds 1 januari 2014 behandelt de huisarts lichte psychische klachten zelf. Hij doet dat in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Hiervoor krijgt de huisarts extra geld van de overheid. Als een POH-GGZ helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

De huisarts of POH-GGZ kan ook doorverwijzen voor hulp bij psychische klachten naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische basis GGZ (voorheen eerste lijns) of naar de Specialistische GGZ (voorheen tweede lijns). Binnen de praktijk bied ik zowel Generalistische basis GGZ  als Specialistische GGZ behandelingen.

Wat betekent een verwijzing naar de Generalistische basis GGZ? Via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. De zorg is vaak kortdurend (max. 10 gesprekken) en klachtgericht.

Wat betekent een verwijzing naar de Specialistische GGZ? De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandelingen worden gegeven door een psychotherapeut,  klinisch psycholoog of  psychiater. Het gaat om  zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, trauma’s, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. De duur van behandelingen in de tweede lijn varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

Tarieven
Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig. In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

  • Een vermoeden dat er sprake is van een DSM-IV stoornis
  • Of het een verwijzing GBGGZ of SGGZ betreft
  • De gegevens (incl AGB code) van de verwijzer
  • Patiëntgegevens
  • Plaats en datum verwijzing
  • Handtekening verwijzer

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de hulp voor 100% vergoed. U betaalt echter wel uw verplichte eigen risico, dat maximaal € 385 bedraagt. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 385 van uw psychologische hulp zelf betalen.

De kosten van de Generalistische behandeling worden aan het einde van elke maand rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Indien u uw eigen risico nog niet aan andere zorgkosten heeft betaald dan krijgt u nog een rekening voor uw verplichte eigen risico .

De kosten van de Specialistische  behandeling worden ook aan het einde van elke maand  rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Het declareren gaat middels de zogenaamde DBC’s (diagnose-behandeling-combinatie). Indien u uw eigen risico nog niet aan andere zorgkosten heeft betaald dan krijgt u nog een rekening voor uw verplichte eigen risico.

Zorgverzekeraars
Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Het kan echter wel gebeuren dat het budget dat ik per jaar van de zorgverzekeraar krijg om te behandelen voor het eind van het jaar al besteed is. In dat geval, kan ik geen nieuwe cliënten in behandeling nemen die bij die betreffende zorgverzekeraar zijn verzekerd. De huisarts kan u dan doorverwijzen naar een collega, ook ik kan u daarin adviseren. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor verdere verwijzing.
Als uw psycholoog geen contract heeft, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten.

Contracten zorgverzekeraars 2024
Overzicht van de zorgverzekeraars waar Praktijk Redeker in 2024 een contract mee heeft.

Tarieven zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en uw gegevens worden niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. Het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van € 124,16 per sessie van 45 minuten wordt dan gehanteerd. U ontvangt iedere maand een factuur.

Tarieven onvergoede zorg

Bij sommige diagnoses komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt onder meer voor relatieproblemen, die in Nederland onder de niet-vergoede zorg vallen. U betaalt zelf de factuur en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen wordt het standaard tarief gehanteerd (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van € 124,16 per sessie van 45 minuten. U ontvangt iedere maand een factuur.