Praktijk Redeker

GZ-Psycholoog – Psychotherapeut – Klinisch psycholoog

Opleiding

SAMSUNG

Registratie:

  • BIG geregistreerd Klinisch psycholoog (49052600525)
  • BIG geregistreerd Psychotherapeut (69052600516)
  • BIG geregistreerd GZ-psycholoog (49052600525)

Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Brief visitatie

Certificaat visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging